Biblioteka
Dyrekcja szkoły przypomina, że dni 01 i 03 maja 2023 r. są dniami ustawowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Dni 02,04,05 maja 2023 r. są wolne dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej, oddziały przedszkolne - dyżur, świetlica szkolna pełni dyżur opiekuńczy (rodzice zgłaszają pobyt dziecka w tych dniach).
Wracamy do zajęć szkolnych 08 maja 2023 r. (poniedziałek).