Rada rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o dobrowolne wpłaty na Komitet Rodzicielski w sugerowanej kwocie 50,00 zł od rodziny.

Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej lub w sekretariacie szkoły.

 

Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

33 8808 0006 0011 0199 7590 0001

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

w tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny

 

Dziękujemy,

Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej