Nasza dyrekcja i nauczyciele
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 wnioski złożone przez rodziców zostały rozpatrzone pozytywnie.
Wszystkie dzieci zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych.
Rodziców przyjętych do szkoły dzieci prosimy o złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do dnia
17.04.2023 r. (poniedziałek), druki dostępne są na stronie szkoły w zakładce dokumenty i w sekretariacie.