Ubezpieczenie
Dyrektor szkoły przypomnina, że 14-16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
są dniami wolnymi dla uczniów klas 1-7.
Oddziały przedszkolne - zajęcia zgodnie z planem.
Świetlica szkolna - zajęcia wychowawcze (Rodzice zgłaszają pobyt dziecka).