Pracownicy administracji

Dni 29-30.04 oraz 02.05 br. będą wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Świetlica szkolna prowadzi zajęcia wychowawcze (rodzice zgłaszają pobyt dziecka w świetlicy szkolnej)

Oddział przedszkolny - dyżur nauczyciela.