Rada rodziców

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na Komitet Rodzicielski w sugerowanej kwocie 30,00 zł .

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszego Zespołu. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym z kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy:

  • nagrody na koniec roku szkolnego,
  • wyjazdy na konkursy i zawody,
  • poczęstunki przy okazji wydarzeń szkolnych,
  • Piknik Rodzinny,
  • nagrody w konkursach szkolnych,
  • sfinansowanie wynajmu sali gimnastycznej w ZS nr 1

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy w roku szkolnym 2017/2018. W związku z tym zwracamy się 
z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej lub w sekretariacie szkoły.

Proponujemy również wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

33 8808 0006 0011 0199 7590 0001

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

w tytule : imię i nazwisko dziecka, klasa, rok szkolny

Dziękujemy,

Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej 

Dzień Niepodległości

 A005107
 

Dzień Niepodległości

Dzień Nauczyciela

 A005078
 

Dzień Nauczyciela 2017

Piknik Rodzinny

 A004302
 

Piknik rodzinny 2017