Dni wolne

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Gimnazjum

8 dni

Szkoła Podstawowa

8 dni

18,19,20 (środa, czwartek, piątek)

egzamin

18,19,20 (środa, czwartek, piątek)

egzamin gimnazjalny

22 grudnia 2017 r. (piątek)

30 kwietnia (poniedziałek) – odpracowany 9.12.2017 r. (święto szkoły/sobota/)

2 maja (środa)

4 maja (piątek)

1 czerwca (piątek)

18 czerwca (wtorek) – wydruk świadectw i arkuszy ocen

Dzień Niepodległości

 A005107
 

Dzień Niepodległości

Dzień Nauczyciela

 A005078
 

Dzień Nauczyciela 2017

Piknik Rodzinny

 A004302
 

Piknik rodzinny 2017