mgr Stanisława Rapacz

Dziennik elektroniczny

 

Dziennik elektroniczny

Przejdź do dziennika elektronicznego naszaj szkoły.
Przejdź

Nabór elektroniczny

 

Nabór elektroniczny

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

przejdź
Załączniki:
Pobierz plik (kl 7 - grudzień 2018.doc)kl 7 - grudzień 2018.doc[ ]90 kB
Pobierz plik (kl 7 - grudzień.doc)kl 7 - grudzień.doc[słownictwo - szkoła]90 kB
Pobierz plik (kl 7 marzec.doc)kl 7 marzec.doc[czasowniki nieregularne irozdzielnie złożone]7720 kB
Pobierz plik (kl 8 marzec lekarz.doc)kl 8 marzec lekarz.doc[słownictwo: choroby i lekarz]353 kB
Pobierz plik (kl III - grudzień.doc)kl III - grudzień.doc[zaimki dzierżawcze]68 kB
Pobierz plik (kl VII - luty.doc)kl VII - luty.doc[Praca z tekstem mail`a]51 kB
Pobierz plik (KL VIII - luty.doc)KL VIII - luty.doc[czas przeszły Perfekt]454 kB
Pobierz plik (kl. III - luty1.doc)kl. III - luty1.doc[stopniowanie przymiotników i przysłówków]101 kB
Pobierz plik (Kl. III marzec.doc)Kl. III marzec.doc[pogoda]16988 kB
Pobierz plik (klasa 7 listopad.doc)klasa 7 listopad.doc[Dopasuj nazwy przedmiotów szkolnych do opisów oraz podaj znaczenie wymienionych wyrażeń.]323 kB
Pobierz plik (klasa 7 listopad2.doc)klasa 7 listopad2.doc[Należy uzupełnić tekst czasownikami ]693 kB
Pobierz plik (komiks - kl VII październik2.doc)Komiks KL VII - październik[w tym zadaniu należy przeczytać komiks, a następnie w zdaniach 1-5 określić, czy są one zgodne z treścią tekstu - napisać ]496 kB
Pobierz plik (Liczebniki - kl VII.doc)Liczebniki kl. VII - październik[Liczebniki - należy w pierwszym zadaniu znaleźć 14 liczebników, je zakreślić w wymienionych liczebnikach. w zadaniu drugim połączyć po kolei podane liczebniki, żeby powstał obraz.]319 kB
Pobierz plik (Meine Sommerferien - kl. III gim  -październ.doc)kl 8 - grudzień[Uzupełnij tekst właściwymi formami podanych czasowników w czasie Perfekt.]454 kB
Pobierz plik (Meine Sommerferien - kl. III gim  -październik.doc)Meine Sommerferien - kl. III gimn. - październik[Tekst nalęży uzupełnić formami podanych czasowników w czaise przeszłym Perfekt. Powodzenia!]454 kB
Pobierz plik (orientierung-in-der-stadt.doc)Orientacja w mieście - kl. III listopad[Na podstawie opisu podaj nazwę obiektu, ]166 kB
Pobierz plik (tekst dla kl III- listopad.doc)tekst dla kl III- listopad.doc[Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj do niego 2 zadania. ]51 kB
Pobierz plik (tekst dla kl VIII- październik.doc)Tekst dla kl. VIII - październik[Należy przeczytać tekst i wykonać 2 zadania do niego. 1. odpowiedzieć na pytania. 2. uzupełnić luki w podanym tekście właściwymi słowami. Powodzenia! i ]51 kB
Pobierz plik (tekst mail o sobie z pytaniami do innowacji.doc)Praca z tekstem mail`a. kl. VII. luty [Przeczytaj mail, a następnie wykonaj do niego 2 zadania. ]51 kB
Pobierz plik (Zadanie z zaimkami pytającymi.doc)Zdania z zaimkami pytającymi kl. VIII listopad[Do podanych zdań utwórz zdanie pytające.]207 kB