Nasza dyrekcja i nauczyciele

Kolejna już IV edycja Konkursu Czytelniczo - Plastycznego Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej "Góralskie Cytanie" odbyła się w dniach 07 - 09 czerwca 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej przy ul. Rynek 21.
W tym roku z powodu pandemicznych obostrzeń uczestnicy konkursu nadesłali prace plastyczne oraz nagrania wybranych tekstów gwarowych.
W konkursie tym wykorzystywane są cztery części opowiadań: „Góralska czytanka”, „Orawska czytanka”, „Spiska czytanka” oraz „Zagórzańska czytanka”. Uczniowie biorący udział w konkursie korzystali z IV części: "Zagórzańska czytanka" opracowanej przez panią profesor Annę Mlekodaj i pana Łukasza Zapałę, gdyż ta gwara jest charakterystyczna dla naszego regionu.
Dzięki wsparciu trzech samorządów ( Miasto Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź i Gmina Mszana Dolna), które objęły konkurs swoim patronatem, od czterech lat gości on na Ziemi Zagórzańskiej. Organizatorami tegorocznej edycji był Zespół Placówek Oświatowych w  Mszanie Dolnej. Współorganizatorami konkursu były także: Kuratorium Oświaty w Krakowie i  Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Konkurs miał rangę wojewódzkiego.

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu były słowa Władysława Orkana: „Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem (…)Dbaj o zachowanie spuścizny Twych ojców”. To właśnie przeciwdziałanie procesowi zanikania więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji kultury ludowej jest jednym z głównych celów konkursu.
Zmagania konkursowe nad tekstem czytanki odbywały się w trzech grupach wiekowych. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością czytania oraz akcentowania tekstów gwarowych, opowiadania treści gwarą oraz wysokim poziomem zrozumienia czytanego tekstu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury złożone z lokalnych znawców i pasjonatów kultury zagórzańskiej oraz gwary regionu. W obradach komisji konkursowej uczestniczyli: p. Łukasz Zapała, p. Janina Flig, p. Marta Stachura, p. Małgorzata Dudzik, p.  Małgorzata Jaśkiewicz-Koza, P. Jan Chorągwicki oraz p. Bogusław Nawara.
Nad przebiegiem całości czuwała starszy wizytator pani Małgorzata Lenartowicz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Spośród uczestników w każdej kategorii wiekowej jury konkursu wybrało tych, którzy gwarę regionu opanowali niemal do perfekcji.
W kategorii klasy I – III byli to:
I miejsce otrzymała Kamila Kuczaj ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubomierzu;
II miejsce otrzymał Michał Knapczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Dolnej
III miejsce przyznano Emilii Pitek ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej
Wyróżniono: Patryka Guziaka z ZPO w Koninie, Justynę Złydaszyk z ZSiP w Kasinie Wielkiej, Joannę Chorągwicką z ZSiP  w Łostówce.

W kategorii klas IV – VI:
I miejsce - Anna Stożek z SP nr 1 w Kasince Małej;
II miejsce - Michał Wiewiórka z ZSiP w Łostówce
III miejsce - Krystian Guziak z ZPO w Koninie
Wyróżniono: Dawida Kacika z SP w Porębie Wielkiej, Joannę Nawarę z SP nr 3 w Kasince Małej, Martynę Michór z ZSiP w Łostówce.

W kategorii klas VII - VIII
I miejsce - Kinga Skóbel z ZPO w Koninie
II miejsce - Jakub Sater z SP w Glisnem
II miejsce - Sara Jarosz z SP nr1 w Mszanie Dolnej
Wyróżniono: Joannę Palac SPnr1 w Lubomierzu, Weronikę Gackowiec z SP w Porębie Wielkiej, Daniela Krzysztofiaka z ZPO  w Koninie.

Prace w części plastycznej konkursu oceniło Jury w składzie: starszy wizytator p. Małgorzata Lenartowicz, p. Agata Górska,  p. Bogusław Nawara, Za najlepszych ilustratorów tekstów zagórzańskich uznano: w kategorii I-III uznano Filipa Banika z Lubomierza, Piotra Marcińskiego z Mszany Dolnej, Justynę Kolibabkę z Lubomierza, wyróżniono: Martynę Hanulę z Koniny, Łukasza Kraskę  z Mszany Górnej, Alicję Chwałę z Glisnego.

W kategorii IV-VI : Urszulę Kolibabkę z Lubomierza, Zuzannę Pitek z Olszówki, Annę Stożek z Kasinki Małej. Wyróżniono: Jana Potaczka z Mszany Dolnej, Krzysztofa Zapałę z  Poręby Wielkiej, Annę Stożek z Łostówki.

W kategorii VII-VIII : Patrycję Kowalczyk z Łostówki, Marię Skowronek z Kasiny Wielkiej, Emilę Florek z Podobina. Wyróżniono: Wiktorię Olesiak z Olszówki, Agnieszkę Kaletę z  Lubomierza, Annę Polak z Kasiny Wielkiej.

Sponsorami nagród w konkursie byli:
Miasto Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Mszana Dolna .
Przyszłoroczna edycja konkursu zostanie zorganizowana przez Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie. Wiąże się to z wolą włodarzy trzech zagórzańskich samorządów, aby organizacja konkursu corocznie była powierzana kolejnej z gmin. Idei tej przyświeca pragnienie, aby konkurs ten w dalszym stopniu przyczyniał się do kształtowania wartości stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu.

(Agnieszka Stożek, Danuta Glanowska)